Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Apie mus 
Spauda apie mus

Spauda apie mus

KTE modernizavimui pritarė Energetikos inspekcija
 
To­liau sėk­min­gai rea­li­zuo­ja­mas Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elek­tri­nės (KTE) mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tas. Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja iš­da­vė lei­di­mą plė­to­ti elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos pa­jė­gu­mus.
Daugiau skaitykite:
 
 Lietuvos žinios 2016-09-13
 
Kauno termofikacijos elektrinė: KTE po modernizavimo degins dujas
 
Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/kte-po-modernizavimo-degins-dujas/228229
© Lietuvos žinios  2016-08-24
 
Kauno termofikacijos elektrinė: šilumos kaina kauniečiams bus 24 proc.mažesnė nei pernai
„15min.lt" 2014-07-04

 
Kauno termofikacijos elektrinei (toliau – KTE) su „Gazprom“ suderėjus ženklią nuolaidą, kauniečiams artėjantis šildymo sezonas žada būti dar geresnis negu praėjęs – planuojama, kad KTE parduodama kaina sumažės iki 13,2 ct už kilovatvalandę. 2013 m. spalio mėn. KTE parduodama kaina buvo 17,27 ct/kWh. Taigi, šiais metais šilumos kaina, lyginant su praėjusiais metais, gali sumažėti beveik 24 procentais.


 
 
 
Ir KTE jau turi „Gazprom" nuolaidas 
„Verslo žinios" 2014.06.30
Rytas Staselis
 
 
Šiandien Arūnas Armalis, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (KTE) atstovas, VŽ patvirtino, kad bendrovė gavo oficialų „Gazprom“ pranešimą apie tai, jog nuo liepos 1 d. KTE parduodamoms dujoms bus taikoma nuolaida.„Ji bus tokia pati, kaip ir AB „Lietuvos dujos“, – sakė p. Armalis.
 
 
 
 

Kauno šilumos gamintoją slegia nežinia

„Kauno diena” 2014-02-05
 

Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) vadovai teigia parengę projektus modernizuoti ir rekonstruoti jėgainę bei gaminti pigesnę šilumą, bet juos stabdo neaiški šalies valdžios energetikos strategija.

Delsimas – prabanga

Pasak KTE valdybos pirmininko Rimando Stonio, rekonstravus didžiausią Kaune jėgainę šiluma gyventojams galėtų pigti 40 proc. Jis kritikavo šalies valdžią, kad ji niekaip neapsisprendžia, kokia bus Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa. "Kad ir kas pastatys biokurio jėgainę, jos pagaminta šiluma turės kainuoti 9 ct/kWh, tačiau jau praėjo pusantrų metų, o valstybė neapsisprendžia, kokia bus parama elektrinių statytojams. Tai kauniečiams kainavo 150 mln. litų, kuriuos jie galėtų sutaupyti atpigus šilumai", – aiškino R.Stonys.
 
 


Šiluma Kaune galėtų smarkiai atpigti. Ar leis tai padaryti?

„Lietuvos rytas" 2014-02-04 

Arūnas Karaliūnas 

 

Kauno termofikacinės elektrinės (KTE) gaminama šiluma galėtų atpigti 40 procentų. Tačiau kauniečių planus žlugdo valdžios užmojis diskriminuoti privataus kapitalo įmones. Pasak KTE valdybos pirmininko Rimando Stonio, tokia situacija susidarė, nes delsiama patvirtinti Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, kurioje būrų numatyta parama naujų kogeneracinių elektrinių statybai ir joje nebūtų diskriminuojamos privatūs gamintojai. Verslininko nuomone, valdžia turėtų apsispręsti, ar valstybė pati nori gaminti elektros energiją, ar ją importuos.

 

Visas straipsnis - http://www.lrytas.lt/-13915075171391328514-_iluma-kaune-gal_t_-smarkiai-atpigti-ar-leis-tai-padaryti.htm#.U2N_t-N_uE5

 

 

Vilniaus ir Kauno elektrinės privalės modernizuotis iki 2020 metų vidurio

„BNS" ir „Lietuvos rytas" 2013-12-19

 

Europos Komisija (EK) suteikė daugiau laiko kelioms Lietuvos elektrinėms įgyvendinti taršos mažinimo projektus - Vilniaus ir Kauno bei dar kelios šalies elektrinės galės modernizuoti įrenginius iki 2020 metų birželio pabaigos. Energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus vyriausioji patarėja Daiva Rimašauskaitė BNS patvirtino, kad EK priėmė Lietuvai palankų sprendimą. „Europos Komisija gruodžio 11 dieną, atsižvelgusi į Lietuvos pateiktus argumentus, leido atidėti kelių elektrinių taršos mažinimo projektus ir pritarė pateiktam planui“, - BNS sakė D.Rimašauskaitė.Jei išimtis nebūtų suteikta, iš viso 7 Lietuvos elektrinės privalėjo atsinaujinti iki 2016 metų arba būti uždarytos.

 

Visas straipsnis - http://www.lrytas.lt/-13874541151387187301-vilniaus-ir-kauno-elektrin_s-prival_s-modernizuotis-iki-2020-met_-vidurio.htm#.U2OBoeN_uE5

 

 

Negavusios paramos elektrai brangintų šilumą
 
„Lietuvos zinios" 2013-11-20
 Arvydas Jockus
 
 
Di­džių­jų mies­tų ter­mo­fi­ka­ci­nių elek­tri­nių va­do­vai tei­gia, kad Vy­riau­sy­bei nu­spren­dus ma­žin­ti šių jė­gai­nių elek­tros ga­my­bos rė­mi­mą ši­lu­ma gy­ven­to­jams ki­tais me­tais pa­brang­tų. Var­to­to­jų iš­lai­dos per me­tus ga­li di­dė­ti apie 125 mln. li­tų. Mi­nis­te­ri­ja jau yra pa­tei­ku­si Vy­riau­sy­bei nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo ke­ti­na­ma pa­skirs­ty­ti 700 GWh rem­ti­nos elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos kvo­tą ter­mo­fi­ka­ci­nėms elek­tri­nėms (100 GWh ma­žiau nei šie­met). Lie­tu­vos elek­tri­nei 2014 me­tais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lią elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos kvo­tą, rei­ka­lin­gą re­zer­vui už­ti­krin­ti ir sis­te­mos sta­bi­lu­mui pa­lai­ky­ti, - 690 GWh, ar­ba 210 GWh ma­žiau nei šie­met.
 
 
 
 

Stonys: už konkurenciją kol kas sumoka vartotojai (interviu)

„Verslo žinios" 2013.09.01
Rytas Staselis
 
 
Kelioms dienoms į Lietuvą iš Šveicarijos grįžęs verslininkas Rimandas Stonys teigia jaučiąs nerimą, kad pertvarkydama Vilniaus ir Kauno šilumos ūkį valstybė gali suteikti privilegijų įmonėms, kuriose vyrauja valstybės kapitalas. Ponas Stonys, išpirkęs Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) akcijas iš Rusijos dujų koncerno „Gazprom“, interviu VŽ tikina per pusantrų metų investavęs apie du milijonus litų į biokuru gaminamos šilumos projektą ir yra nustebęs, kodėl valdžia keičia anksčiau galiojusias žaidimo taisykles. Vyriausybė tuo pat metu laikosi požiūrio, kad net didmiesčiuose šilumą turėtų gaminti „baziniai gamintojai“. Jiems turėtų atitekti Europos Sąjungos parama, kogeneracinės šilumos ir elektros gamybos šiltuoju metų laiku kvotos.
 
 
 

Kauno termofikacijos elektrinėje – nauja valdyba

„Verslo žinios" 2013.03.07

 

Ketvirtadienį vykusiame UAB Kauno termofikacijos elektrinė (KTE) akcininkų susirinkime paskirta nauja valdyba. Jos pirmininku tapo Rimandas Stonys, KTE iš "Gazprom" nupirkusios bendrovės "Clement Power Venture" akcininkas. Generalinis direktorius ir jo komanda nesikeičia, KTE ir toliau vadovaus Antanas Pranculis, praneša bendrovė. Naujojo valdybos pirmininko teigimu, pagrindinis KTE prioritetas  kuo greičiau pereiti prie biokuro ir sumažinti šilumos kainą Kauno miestui. Šiuo metu vyksta aktyvios derybos su potencialiu rangovu dėl naujo biokuro katilo įrengimo.

Visas straipsnis - http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=9ce72b88-ab1f-4f18-ab2b-6c651c7d0b5b
 
 

KTE kontrolinį akcijų paketą perėmė Liuksemburgo „Power Equity Investments“

2013.04.08

„BNS"
 
 
Antros pagal dydį Lietuvoje šilumos gamybos įmonės Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) 99,49% akcijų paketą JAV registruota verslininko Rimando Stonio bendrovė "Clement Power Venture"perleido kitai verslininko įmonei - Liuksemburge įsteigtai "Power Equity Investments". Registrų centro duomenimis, Liuksemburgo įmonė iš JAV registruotos bendrovės "Clement Power Venture" KTE kontrolinį akcijų paketą, kurį ji įsigijo iš Rusijos koncerno "Gazprom" kovo 7 dieną, perėmė kovo 21 dieną.

 
 
 

A.Sekmokas užsimojo atskirti šilumos gamybą nuo tiekimo

„BNS" 2012.06.04 
Erika Fuks 
 
 

Iki rugpjūčio 1 d. planuojama parengti įstatymo pakeitimus ir lydinčiuosius aktus, leidžiančius atskirti šilumos tiekimą, perdavimą ir skirstymą, po Vyriausybės pasitarimo sakė energetikos ministras Arvydas Sekmokas. Esą tai leistų atpiginti paslaugas vartotojams.

 
 
 
 

Kas sėja chaosą šilumos kainų turguje?

„Klaipėdos diena" 2012-03-16
 
 

Braškantį ir daug degalų ryjantį Kauno šilumos ūkį užsimota atnaujinti. Kokios naudos iš to turės miestas, dar neaišku. 40 mln. litų kasmet šilumos vartotojams sutaupyti siūlantys energetikai teigia susiduriantys su politikų intrigomis.

Kvietimas – formalus

Vakar vykusiame miesto kolegijos posėdyje turėjo būti svarstomas šilumos vartotojams Kaune svarbus energetinio ūkio atnaujinimo perspektyvų klausimas, tačiau jis liko neaptartas. Viena iš priežasčių – į posėdį nebuvo pakviestas svarbiausio šilumos tiekėjo mieste Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) atstovas.

 

 

 

 

Pinga KTE gaminama šiluma

„Kauno diena" 2010-11-30

 

Nuo kitų metų miestiečių laukia geros naujienos – nuo 14,08 iki 13,22 cento už kilovatvalandę mažėja Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) gaminamos šilumos kaina. Naują kainą nustatė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tačiau ji gali ir keistis, jei šilumos gamintojams pasirodys nepriimtina.

"Gamtinių dujų kaina yra svarbus veiksnys, lemiantis šilumos gamybos kainą. Kadangi dujų kainų skaičiavimo formulė susieta ir su JAV dolerio kurso pokyčiais, pingantis doleris turi įtakos ir gaminamai šilumos kainai. Tai ypač aktualu vartotojams per šildymo sezoną", – sakė KTE operatoriaus paslaugas teikiančio Energijos sistemų serviso vadovas Robertas Bauba.

 

 
 
 
 

Elektrinė pasiruošusi ir šalčiausiai žiemai

„Kauno diena" 2010-09-30
Saulius Jurgėla
 
 

Valstybinė energetikos inspekcija (VEI) atliko Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) energetikos įrenginių patikrinimą ir nerado jokių pavojų ar abejonių keliančių faktų dėl šilumos gamybos patikimumo.

Meras užsiundė tikrintojus

KTE ir elektrinės valdytojo Energijos sistemų serviso elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, ir naftos produktų tiekimo, skirstymo, perdavimo, gamybos ir naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą liepos mėnesį tikrino Energetikos ministerijos, VEI ir Lietuvos elektrinės specialistai.

 

 
 
 

Kauno elektrinės projektas įsibėgėja

„Kauno diena" 2010-08-31

Saulius Jurgėla

 

Modernią kogeneracinę elektrinę statanti Kauno elektrinė jau parengė žemės sklypo detalųjį planą. Pastačius naują elektrinę šiluma kauniečiams atpigs 20 proc.

Svarbus žingsnis

Nauja elektrinė, kurios tiek elektros, tiek šilumos galia sieks 350 megavatų, išdygs esamos Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) teritorijoje.

"Žengtas dar vienas svarbus žingsnis įgyvendinant milijardo litų vertės investicijų projektą Kaune, įtrauktą į šalies Nacionalinę energetikos strategiją. Viešas projekto svarstymas užtruks iki kito mėnesio vidurio. Po to sprendimą dėl detaliojo plano turės priimti savivaldybė", – teigė Kauno elektrinės technikos direktorius Arvidas Ladyga.

 

 
 partneriai