Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Projektai 

Konversija į biokurą

Konversija į biokurą

Kauno termofikacijos elektrinė 2013 m. pradžioje pradėjo vystyti perėjimo prie biokuro projektą. Investavus 2 milijonus litų parengti dokumentai, pasirašyti ketinimų protokolai su įrangos gamintojais, atlikti projektavimo darbai bei kitos reikalingos procedūros. Projekto realizacija prasidės paaiškėjus biokuro projektų rėmimo sąlygoms. Pasirinktos dvi galimos alternatyvos:

 

1.     Esamų įrenginių pritaikymas šiaudų granulių dulkėms deginti. Investicijos – apie 340 mln. Lt (Ne=68MW; Qth=135MWt (<5 mln.Lt/Mwe)).

2.      Naujo biokuro bloko statyba. Investicijos – apie 500 mln. Lt (Ne=54MW; Qth=135MW; t (<9,5 mln.Lt/Mwe))

 

Jeigu gaunama investicinė parama iš ES fondų, šiandieninėmis sąlygomis parduodamos šilumos kaina būtų apie 9,0 ct/kWh.

 

Projekto nauda miestui:

  • Elektros gamyba – tai papildomas šilumos kainų sumažinimas;
  • Mažiausia ir prognozuojama reguliuojamo gamintojo šilumos kaina (9,0 ct/kWh.);
  • Kuro diversifikavimo galimybė;
  • Patikima šilumos gamyba;
  • Tinklo galimybių ir mąsto ekonomikos panaudojimas;
  • Mažesnė oro tarša.

 

Išmetamų teršalų koncentracijų ribinės vertės naujiems biokurą deginantiems įrenginiams:

KDĮ   nominali šiluminė galia, MW

SO2,   mg/Nm3

NOx,   mg/Nm3

KD,   mg/Nm3

1 - 20 (Kaune veikiantys)

20 - 50

50 - 100

100 - 300 (KTE planuojami)

300 - ...

2000

2000

400

200

150

750

750

300

200

150

400

300

20

20

20

1-20 MW KDĮ ribinė vertė lyginant  su 100-300 MW KDĮ:

1000   %

375   %

2000   %
partneriai