Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Apie mus 
Partneriai

Partneriai

„Kauno energija“

www.kaunoenergija.lt

AB „Kauno energija“ yra pagrindinė Kauno miesto ir Jurbarko rajono šilumos ir garo tiekėja. Kauno termofikacijos elektrinė, 2003 m. pasirašydama sutartį su „Kauno energija“, įsipareigojo pastarajai tiekti šilumą. „Kauno energija“ yra Lietuvos šilumos tiekėjų, Lietuvos elektros energetikos bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijų narė.

 

 

„Litgrid“

www.litgrid.eu

„Litgrid“ – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. „Litgrid“ taip pat yra atsakingas už Lietuvos elektros rinkos integraciją ir vystymąsi bei elektros perdavimo tinklo eksploataciją ir jo plėtrą – strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, užtikrinsiančius šalies energetinę nepriklausomybę. 

 

 

„Lietuvos dujos“

www.dujos.lt

AB „Lietuvos dujos“ importuoja ir paskirsto gamtines dujas. Bendrovė užtikrina dujų rinkos plėtrą, teikia su gamtinių dujų vartojimu susijusias paslaugas. „Lietuvos dujos“, kaip akcinė bendrovė, užregistruota 1995 metais. Bendrovė perėmė ir tęsia nuo 1961-ųjų Lietuvoje veikiantį gamtinių dujų verslą.
 

 

LESTO

www.lesto.lt

AB LESTO (LESTO) yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. LESTO funkcijos: elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

 

 

Energijos sistemų servisas

www.enss.lt

UAB Energijos sistemų servisas eksploatuoja vieną didžiausių šiluminių elektrinių Lietuvoje – Kauno termofikacijos elektrinę. Pagrindinė bendrovės veikla – energetikos objektų (elektrinių, katilinių, elektros skirstomųjų įrenginių) valdymo paslaugos, užtikrinant kokybišką ir patikimą elektros ir šilumos gamybą, ekonomišką įrenginių bei energetinių išteklių naudojimą bei tinkamą įrenginių technologinį valdymą. Nuo 2006 m. liepos Energijos sistemų servisas su Kauno termofikacijos elektrine pradėjo eksploatuoti Petrašiūnų elektrinę. Tai sudarė galimybes iki 95 proc. padidinti šilumos gamybos apimtį miestui.

 

 

 

 Ryšių su visuomene agentūra OPINIO

www.opinio.lt

Ryšių su visuome agentūros Opinio vykdomų projektų sėkmę užtikrina aiškus efektyviausių priemonių parinkimas ir jų realizavimas vadovaujantis keturiais pagrindiniais  tikslais – informuoti tikslines grupes, kad jos geriau suprastų projektą, o supratus pradėtų juo pasitikėti ir pritarti vykdomiems darbams ar procesams. Tai – teigamos nuomonės formavimo pagrindas.
partneriai