Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Reguliuojama veikla

Reguliuojama veikla

Elektros tiekimas

2013 m. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.

2014 m. I ketv. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.

2014 m. II ketv. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.

 

Dujų tiekimas

Gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaita už 2013 metus. Gamtinių dujų tiekimo veikla pradeta IV ketv. Įmonė vykdė tik didmeninę prekyba gamtinėmis dujomis, mažmeninė dujų prekyba (pardavimas vartotojams) nebuvo vykdoma.

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Reguliuojamos veiklos pajamos tūkst. Lt 59.645
Reguliojamos veiklos sąnaudos    
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 58.843
Darbuotojų darbo užmokestis tūkst. Lt 1
Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 0
Ryšių sąnaudos tūkst. Lt 0
Kanceliarinės sąnaudos tūkst. Lt 0
Banko paslaugų sąnaudos tūkst. Lt 0
Kitos sanaudos tūkst. Lt 0
Viso sąnaudų tūkst. Lt 58.845
Reguliuojamos veiklos pelnas iki mokesčių tūkst. Lt 801

 

Šilumos gamyba

  • Metinė atskaitomybė

Šilumos gamybos veiklos ataskaita už 2013 metus:

 

Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Šilumos tiekimo veiklos pajamos tūkst. Lt 187.234
Sąnaudos    
Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 167.899
Kuras technologijai tūkst. Lt 161.309
Elektros energija technologijai tūkst. Lt 6.535
Vanduo technologijai tūkst. Lt 7
Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 49
Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 16.140
Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 11.534
I.t. remonto sąnaudos tūkst. Lt 1.274
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 3.857
Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 0
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 0
Mokesčiai  tūkst. Lt 510
Turto nuomos mokestis tūkst. Lt 0
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 0
Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 239
Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 2.927
Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 1.052
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 325
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 71
Kitos tūkst. Lt 1.479
Viso sąnaudų tūkst. Lt 186.965
Šilumos savikaina  ct/kWh 18
Veiklos pelnas iki mokesčių tūkst. Lt 268

 

Kita informacija

Įmonės valdymo organų narių darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių susietos išmokos už 2013m.:

Darbo užmokestis ir susijusios išmokos      575 tūkst.Lt;

Valdymo organų narių skaičius                    7 žm.

Vidutinis darbo užmokestis                          6845 Lt per mėn.

 

 

 
partneriai