Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

UAB Kauno termofikacijos elektrinė Generalinio direktoriaus 2012-02-22 d. Įsakymas Nr. I-G-12-3

2012-02-23

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 
ĮSAKYMAS
DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS        KAINOS DEDAMŲJŲ ir galutinės šilumos kainos NUSTATYMO
nuo 2012 m. KOVO 1 d.
 
2012 m. vasario 22 d. Nr. I-G-12-3
Kaunas
 
Vadovaudamasis UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 6.52 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis, ir vykdydamas imperatyvius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus,
n u s p r e n d ž i u:
 
I.       Nuo 2012 m. kovo 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):
šilumos gamybos kainas:
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę – 19,44 ct/kWh;
1.1.1.     vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,02 ct/kWh;
1.2.1.   vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,42 ct/kWh.
 
II.      Nuo 2012 m. kovo 1 d. nustatyti  galutinę vienanarę šilumos kainą  19,44 ct/kWh.
 
 
III.   Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.
 
            Pastaba: Bendrovė bei jos akcininkai toliau laikosi teisiškai pagrįstos pozicijos, kad privaloma šilumos gamybos kainodara Bendrovės atžvilgiu negali būti taikoma, ir pasilieka su tuo susijusias bei iš to išplaukiančias teises ginčyti privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo teisėtumą ir pagrįstumą, reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo bei kitus susijusius reikalavimus.
 
 
Generalinis direktorius                                                                          Antanas Pranculis

Visos naujienospartneriai