Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

PRANEŠIMAS APIE UAB "KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ" ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS PLANĄ IR STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ

2012-05-21

 Informuojame, kad pradedamas UAB Kauno termofikacijos elektrinės Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros plano (toliau – Plėtros planas) rengimo etapas ir šio plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Plėtros planą nuspręsta rengti UAB Kauno termofikacijos elektrinės generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. I-G-12-4 "Dėl Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros plano parengimo".

Plėtros planas rengiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) ir Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/D1-962 (Žin., 2011, Nr. 153-7220).
Plėtros plano organizatorius: UAB Kauno termofikacijos elektrinė (adresas: Taikos pr. 147, Kaunas). Kontaktinis asmuo: direktorius plėtrai J. Junevič , tel.: (8 37) 308 051, faks.: (8 37) 308 334, el. p.: info@kte.lt.
Plėtros plano ir SPAV dokumentų rengėjas: UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius. Kontaktiniai asmenys: Plėtros plano – Lina Užšilaitytė, tel.: +370 5 210 7627, el. p. liuz@cowi.lt, SPAV – Albertas Bagdonavičius, tel. +370 5 263 9912, el. p.albo@cowi.lt.
Plėtros plano rengimo pradžia: 2012 m. kovo 19 d.
SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo pradžia: 2012 m. gegužės 3 d.
Plėtros plano objektas: energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Kauno termofikacijos elektrinėje, esančioje Taikos pr. 147, Kaune. Plėtra apima elektrinės rekonstrukciją, pritaikant esamą garo katilą (290 MW galios) šiaudų ir medienos granulių deginimui, taip pat įvertinant durpių ir lignino naudojimo galimybę (planuojama elektros energijos gamybos galia – apie 75–80 MW, šilumos gamybos galia – apie 140–150 MW) ir naujo elektros energijos gamybos bloko, naudojančio biokurą (šiaudai, mediena ir jos atliekų skiedros), o taip pat – durpes ir ligniną, statybą (planuojama garo katilo galia – iki 50 MW, elektros energijos generatoriaus – apie 15 MW).
Plėtros plano tikslai:
1. Informuoti valstybės institucijas ir visuomenę apie planuojamą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir šios plėtros tikslingumą.
2. Įsitikinti, kad planuojama plėtra atitinka nacionalinės energetikos strateginius tikslus, nustatytus Nacionalinėje energetikos strategijoje.
3. Užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planavimo srityje – parengti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą, kurio sprendiniai bus naudojami rengiant objekto teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus.
4. Užtikrinti efektyvią ir tarpusavyje suderintą elektros ir šilumos sektorių plėtrą.
Pasiūlymų teikimas: visuomenė gali susipažinti su rengiamais Plėtros plano ir SPAV dokumentais nurodytais adresais. Teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Plėtros plano organizatoriui ir plano dokumentų rengėjui galima iki viešo susirinkimo pabaigos.
Apie viešo svarstymo procedūras visuomenė bus informuota atskiru pranešimu.

Visos naujienospartneriai