Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2014 m. kovo 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOSGAMYBOS        KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO

 

NUO 2014 M. KOVO 1 D.

 

 

2014 m. vasario 17 d. Nr. I-G-14-2

 

Kaunas

 

 
Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,
n u s p r e n d ž i u,  nuo 2014 m. kovo 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):

 

 
1.      Šilumos gamybos termofikaciniu vandeniu savo šaltinyje vienanarę kainą –
16,63 ct/ kWh:

 

1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 15,21 ct/kWh;
1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;
1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

 
2.      Nuo 2014 m. kovo 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  termofikaciniu vandeniu  kainą - 16,63  ct/kWh.

  

 

3.      Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 1 009 008 Lt.

 

4.      Šilumos gamybos garu  savo šaltinyje vienanarę kainą – 21,30 ct/ kWh:
4.1.     vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 18,04 ct/kWh;
4.2.     vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/kWh;
4.3.     kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

 

5.      Nuo 2014 m. vasario 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos garu kainą- 21,30 ct/kWh.

 

 

6.      Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

 
 

 

Generalinis direktorius                                                              Evaldas Paulavičius

 


Visos naujienospartneriai