Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2013 m. sausio 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOSGAMYBOS
KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMONUO 2014 M. SAUSIO 1 D.
 
2013 m. gruodžio 16 d. Nr. I-G-13-23
Kaunas
 
Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,
n u s p r e n d ž i u,  nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):
 
1.      Šilumos gamybos termofikaciniu vandeniu savo šaltinyje vienanarę kainą –
16,80 ct/ kWh:
1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 15,38 ct/kWh;
1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;
1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;
 
2.      Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  termofikaciniu vandeniu  kainą - 16,80  ct/kWh.
 
3.      Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 1 009 008 Lt.
 
4.      Šilumos gamybos garu  savo šaltinyje vienanarę kainą – 21,49 ct/ kWh:
4.1.     vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 18,23 ct/kWh;
4.2.     vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/kWh;
4.3.     kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;
 
5.      Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos garu kainą- 21,49 ct/kWh.
 
6.      Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.
 
 
Generalinis direktorius                                                 Evaldas Paulavičius

Visos naujienospartneriai