Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS  DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO

2015 m.   kovo  19 d. Nr. I-G-15-4

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8. punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, Komisijos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika,  n u s p r e n d ž i u:

 

1. Perskaičiuoti Bendrovės šilumos gamybos kainų dedamąsias,  suderintas  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 30 d.  nutarimu Nr. O3-198, ir nuo 2015-04-01 nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):

 

1.1. šilumos  gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą, išreiškiamą formule 0,45 + THG, KD (1,57 + THG, KD);

1.1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,45 euro ct/kWh (1,57 ct/kWh) ;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją –THG, KD

 

1.2.  Kintamosios dedamosios   THG, KD formulę (eurais)::

 

 Dedamoji

Formulė

Šilumos gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji

THG, KD = 0,19 + (177 976,1 x pHG,d) / (1 464,3 x 10 000)

 čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3).

 

1.3.  Kintamosios dedamosios   THG, KD formulę (litais)::

 

 Dedamoji

Formulė

Šilumos gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji

THG, KD = 0,66 + (177 976,1 x pHG,d) / (1 464,3 x 10 000)

čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3).

 

1.4 Rezervinės galios (339,96 kW) užtikrinimo paslaugos kainą  -  0,74 Eur/mėn./kW , 251 570 Eur/mėn.,  (2,57 Lt/mėn./kW , 873 697 Lt/mėn).

 

2. Patirtos, bet nepadengtos sąnaudos 1 154 351,83 Eur (3 985 746,0 Lt), susidariusios už laikotarpį iki 2013-12-31 dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, ir paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui didinant šilumos kainą 0,08 euro ct/kWh (0,27 ct/kWh), - taikoma nustatant šilumos kainas laikotarpiui nuo 2015-05-01 iki  2016-04-30.

 

3. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete bei informuoti Komisiją.

 

 

Generalinis direktorius                                                                       Evaldas Paulavičius


Visos naujienospartneriai