Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Įsakymas dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų ir galutinės šilumos kainos nustatymo nuo 2014 m. balandžio 1 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO NUO 2014 m. BALANDŽIO 1 d.

 

2014 m. kovo 17 d. Nr. I-G-14-3

Kaunas

 

Vadovaudamasis UAB  Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis,

n u s p r e n d ž i u,  nuo 2014 m. balandžio 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainų dedamąsias (be PVM):

1. Šilumos gamybos termofikaciniu vandeniu savo šaltinyje vienanarę kainą –

16,40 ct/ kWh:

1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 14,98 ct/kWh;

1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;

1.3.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

2. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  termofikaciniu vandeniu  kainą - 16,40  ct/kWh.

 

3. Rezervinės galios, parduodamos AB „Kauno energija“, užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis) - 1 009 008 Lt.

 

4. Šilumos gamybos garu  savo šaltinyje vienanarę kainą – 21,02 ct/ kWh:

4.1.     vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 17,76 ct/kWh;

4.2.     vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/kWh;

4.3.     kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0,35 ct/kWh;

 

5. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. nustatyti galutinę vienanarę šilumos gamybos  garu kainą- 21,02 ct/kWh.

 

6. Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                         Evaldas Paulavičius


Visos naujienospartneriai