Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Reguliuojama veikla 
Šilumos gamyba 
Reguliuojamos veiklos sąnaudos

Reguliuojamos veiklos sąnaudos

  • Metinė atskaitomybė

 

Šilumos gamybos veiklos ataskaita už 2014 metus:

Paslaugos Mat. vnt  
Sąnaudų straipsniai Kiekis
Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 4,3
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti tūkst. Lt 90.127,6
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 4.418,2
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 2,5
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Lt 3.859,5
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Lt 13.889,3
Personalo sąnaudos tūkst. Lt 926,0
Mokesčių sąnaudos tūkst. Lt 500,4
Finansinės sąnaudos tūkst. Lt 166,2
Administracinės sąnaudos tūkst. Lt 2.483,0
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Lt 100,1
Nepaskirstomos sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Iš viso: tūkst. Lt
116.477,3

 

 

 

Šilumos gamybos veiklos ataskaita už 2013 metus:

 

Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Šilumos tiekimo veiklos pajamos tūkst. Lt 187.234
Sąnaudos    
Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 167.899
Kuras technologijai tūkst. Lt 161.309
Elektros energija technologijai tūkst. Lt 6.535
Vanduo technologijai tūkst. Lt 7
Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 49
Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 16.140
Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 11.534
I.t. remonto sąnaudos tūkst. Lt 1.274
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 3.857
Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 0
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 0
Mokesčiai tūkst. Lt 510
Turto nuomos mokestis tūkst. Lt 0
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 0
Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 239
Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 2.927
Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 1.052
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 325
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 71
Kitos tūkst. Lt 1.479
Viso sąnaudų tūkst. Lt 186.965
Šilumos savikaina ct/kWh 18
Veiklos pelnas iki mokesčių tūkst. Lt 268partneriai